Bushman for Zoo

LIBEREC: PROJEKT POKSAI

ZÁCHRANA FAUNY SEVERNÍ SUMATRY. Zoologická zahrada v Liberci se již od roku 2010 aktivně podílí na projektu Poksai - ochrany fauny severní Sumatry v Indonésii. Název projektu je odvozen od místního jména ohroženého pěvce sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor) - poksai, anglicky nazývaného Black and white sumatran laughingthrush. Zoborožec Waldenův je symbolem úspěšné práce libereckých zoologů a jejich spolupracovníků. Terénní zoolog Pavel Hospodářský se v záchranné stanici Talarak u města Kabankalan na filipínském ostrově Negros podílel na rozmnožení zoborožce Waldenova.

Koupit tričko z limitované edice BUSHMAN FOR ZOO a podpořit tak libereckou zahradu je možné v kamenných prodejnách bushman a nebo na našem e-shopu. 

POKSAI - sojkovec dvoubarevný je vzácným pěvcem a indonéským (resp. Sumaterským) endemitem (tj. nevyskytuje se ve volné přírodě na žádném jiném místě planety). V rámci mezinárodní systemizace ohrožených druhů IUCN (Red List) požívá v současnosti status „Vulnerable“, tedy zranitelný, což znamená, že jako živočich čelí vysokému riziku vyhubení ve volné přírodě.

Ještě v roce 1988 byl sojkovec údajně obecně rozšířeným druhem v celé oblasti od Acehu na severu Sumatry až po Lampung na jihu, ale dnes se vyskytuje už jen v malých počtech, roztroušených různě po celé Sumatře v oblastech Bukit Barisan Selantan National Park, Danau Ranau (jižní Sumatra), Batang Toru (severní Sumatra), Ulu Masen (Aceh) a v jediné lokalitě v Kerinci Seblat National Park. Velikost populace se nyní odhaduje v pásmu 2500 až 9999 dospělých jedinců, což znamená celkový počet maximálně 15000 kusů.

Projekt Poksai je tedy zaměřen na monitoring populace sojkovce dvoubarvého a jiných ohrožených endemitů severní Sumatry. Zaměřuje se jak na domácí chov tak na jedince ve volné přírodě. Dále je zaměřen na monitoring stavu přírodních biotopů sledovaných druhů, výstavbu a provoz záchranné a rehabilitační stanice pro ohrožené endemické ptáky a malé savce severní Sumatry a také zvyšování povědomí o projektech na ochranu přírody u místních komunit.

Více informací o projektu na stránkách ZOO Liberec

Ochrana ekosystémů na Filipínách: projekt Talarak

Do konzervačně edukačního projektu Talarak na filipínských ostrovech Negros a Panay se ZOO Liberec zapojila v roce 2009. Cílem projektu je snaha o záchranu poškozeného ekosystému, tedy rozmnožování takřka vyhynulých endemitů a jejich navrácení zpět do volné přírody, provoz záchranné stanice Talarak a zprostředkovaně také omezování místního černého trhu s exotickým ptactvem. Ruku v ruce s tím jde i osvětová a výchovně vzdělávací činnost.

Koordinátorem projektu je pod hlavičkou Talarak Foundation Inc. (TFI) Pavel Hospodářský, který v oblasti působí už od roku 2004. V záchranné stanici Talarak se mu podařilo kromě zoborožce Waldenova rozmnožit další vzácné druhy – například zoborožce rýhozobého (Penelopides panini panini), výra filipínského (Bubo philippensis), největší ohrožené savce – sambary skvrnité (Rusa alfredi) či kriticky ohrožená prasata visajanská (Sus cebifrons nigrorum). Ve stanici se nacházejí jednoduché chovné voliéry, rozlétávací a rehabilitační vypouštěcí voliéra, výběhy, přípravna krmiva, karantény a jednoduchá ošetřovna.

Více informací o projektu na stránkách ZOO Liberec

Další fotografie