Reportáže z cest

Mrak Šumavák provedl krásami horní Šumavy, po okolí Prášil, expedici Bushman 2013. Tým nadšených dobrodruhů vyrazil za krásami nedotčené přírody jižních Čech a nahlédl i do míst, kam se běžný turista nedostane.

Mohutná hora Ždánidla (1 309 m), která se tyčí přímo nad obcí Prášily, dala nejenom název expedici, ale také dohlížela na dobrodruhy, kteří se ji rozhodli zdolat. Zejména svou divokou a nedotčenou přírodou, a úchvatnými výhledy, cestovatele nadchla.

Vyškolený průvodce Národního parku Šumava, Vladimír Fenzl (Mrak Šumavák), je zavedl do oblastí horských bučin, které jsou zachované pouze na některých místech a perou se o životní prostor se smrkovými porosty. Šumavské hory však v lednu 2007 významně poznamenal orkán Kyrill, a tak ještě dnes cestovatelé na vlastní oči spatřili, jaké škody napáchal.

„Procházeli jsme oblastí, jíž silně postihla větrná kalamita, a která byla vyhlášena bezzásahovou zónou. Takže spadlé dřevo bylo ponecháno svému osudu a má posloužit jako živiny pro nové stromy,“ vyprávěl jeden z členů expedice.

Divoká příroda cestovatele prověřila

Bushmani a Bushmanky se brodili polomem. Museli dávat pozor doslova na každý krok. Stačila by jedna chyba a skutáleli se ze svahu nebo do nehostinného náručí pichlavých jehličnanů. Jejich námaha se ale vyplatila a zdárně dorazili k hraničnímu potoku, který je pomyslnou dělicí čárou mezi Českou republikou a Německem. Zde je čekal zasloužený oddech, načerpali nové síly a pak se vydali zpět, podél potoka, do Prášil.

Po cestě měli členové expedice jedinečnou příležitost vidět třeba vzácné mechorosty a lišejníky i některé druhy rostlin typických pro původní bučiny – například věsenku nachovou nebo kokořík přeslenitý. 

Cestovatelé na výpravě poznali, že divokost přírody nezná hranic. Zahlédli i prastarou Vintířovu stezku, jíž míjeli cestou na Gsenget, která je odkazem na tisíciletou historii šumavského území. O něco mladší historii připomínají zachovalé hraniční kameny z Josefínského vytyčování hranic, z roku 1772.

Příjemnou cestu jim zpestřilo také živé vyprávění Mraka Šumaváka. Ten jim prozradil zajímavosti ze života šumavských lidí, popovídal o historii a přidal i několik historek o nadpřirozených bytostech Šumavy, které jsou jeho specialitou.

Další fotografie