Reportáže z cest

Expedice Bushman prošla Modravské pláně

Světem lesních samot putovala na konci září Expedice Bushman. Tým nadšenců vyrazil Modravskými pláněmi na Šumavě, které za lesní samoty označoval už spisovatel Karel Klostermann.

Nejznámější šumavský mistr pera, který autenticky ve svých příbězích dovedl vylíčit život v samotě šumavských krajů, třeba v místě Roklanské chaty.

„Jen samotář do morku kostí zde vydržel po celý život, když v zimě musel snášet i celé týdny pod sněhovou pokrývkou, podobně jako Eskymáci,“ vystihuje nehostinnost zdejší krajiny.

A právě na toto území se vydali dobrodruzi Expedice Bushman. To se nakonec ale tak nehostinné neukázalo. I když jednou přece jen zabloudili, správnou cestu našli a výpravu si užili.

Poznali krásy Modravských plání, kde se nachází nejrozsáhlejší systém rašelinišť v Národním parku Šumava. I když přímo do slatí nevstoupili, protože lidské stopy po pouhém projití zůstávají znatelné i několik let. Navíc jsou slatě domovem kriticky ohroženého tetřeva hlušce (největší populace v České republice), jehož klid je zde nejdůležitější. Přesto kam na Modravských pláních vkročíte, tak narazíte na zrašeliněný podklad, podmáčenou půdu – jak v lese, tak mimo něj.

Na Modravských pláních turisté najdou nejrozsáhlejší území horských smrčin v celé České republice. Lesní porosty tady silně zasáhly větrné kalamity a přemnožený kůrovec. Na rozsáhlých plochách odumřelo horní stromové patro, ale na mnoha místech již roste nová a snad i stabilnější generace přírodních lesů. Vznikají tak scenérie, které vytváří na Šumavě neuvěřitelné a překrásné obrazy.

Modravské pláně jsou také domovem vzácným druhů flóry a fauny. Rostou tu mnohé ohrožené rostlinné druhy, které se přizpůsobily životu v drsných podmínkách hor a kyselých rašelinišť. Tak spousta zdejších živočichů patří rovněž k nejohroženějším. Například již jmenovaný tetřev hlušec, kos horský, datlík tříprstý a jiní obyvatelé horského lesa. Přímo v rašeliništích loví mouchy masožravá rosnatka a kvete zde i jedovatý oměj, vzácný mléčivec alpský nebo zvláštní podbělice, která sem dorazila z alpských velehor. Téměř na cokoliv zde narazíte, tak je jinde v České republice velmi vzácné anebo se jinde vůbec nevyskytuje!

Další fotografie