Inspirujte se

DEN ZEMĚ

Velice nám záleží na tom, co děláme a jak tím ovlivňujeme životní prostředí. I proto vyrábíme oblečení z přírodních materiálů. A protože 22. duben je Den Země, přinášíme krátké připomenutí tohoto celosvětově významného data.

Den Země je celosvětová oslava věnovaná na počest naší planetě Zemi. Každoročně připadá na 22. dubna. Více než miliarda lidí ze 190 států světa si v tento den připomíná ekologické problémy a následky, které má chování člověka na přírodu a ekosystémy.

Teď velmi krátce a obecně něco z historie. Dá se říci, že první Den Země byl oslaven v San Franciscu již v roce 1970 z iniciativy amerického senátora, dalších politiků a studentů. Dále pak nabýval na intenzitě a známosti. Od roku 1990 se k nim následně připojil celý svět, a tím se stal mezinárodním dnem a vlastně i ekologickým svátkem.

Největší význam Dne Země lze jistě spatřovat v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci, i jednomu jedinému jednotlivci se zapojit a přispět tak v celosvětovém kontextu k péči a ochraně o životní prostředí. Každoročně tak můžeme vidět spoustu drobných i větších akcí, do kterých se zapojují samosprávy, školy, organizace, firmy i samotní jedinci. Sbírají odpadky, pořádají sbírky a věnují úsilí ochraně přírody.

Různé zdroje, různé informace… jedno je však jisté, Den Země nás spojuje, připomíná, čeho si musíme vážit, co ochraňovat a o co pečovat, jinou planetu totiž nemáme.